55-åring fick rätt till bidrag

Värmdö I november förra året beslutade socialnämnden att avslå en 55-årig Värmdöbos ansökan om försörjningsstöd för december.

Skälet var att han hade missat en besökstid. Mannen menar att han inte visste om att ett möte var inbokat. Socialnämnden kallade honom till mötet genom ett brev.

Nu har förvaltningsrätten bedömt att nämnden har ett ansvar i att hålla personer informerade om möten och att nämnden inte har försökt att nå honom på något annat sätt än genom brevet. Därför beviljas mannen nu försörjningsstödet.