550 hushåll får värme från fjärran

TYRESÖ Vattenfall, Besqab och kommunen är överens om att under 2012–2018 nyansluta 550 hushåll i kommunen till fjärrvärme. Tyresö Strandängar, med uppemot 300 lägenheter, får sin första värmeleverans våren 2013. 2016 ska det vara full leverans i området. Det planerade bostadsområdet Tyresö Trädgårdsstad, med uppemot 250 lägenheter, står sedan på tur.

Även ett seniorboende, en ny förskola och skola ska anslutas. Kommunen vill att all nybyggnation ansluts till fjärrvärme.