550 kan få plats när hotellet blir ankomstboende

Täby park hotell blir ankomstboende för uppåt 550 personer.

Den här veckan anländer de första flyktingarna.

Migrationsverket har tecknat avtal om att öppna ett så kallat ankomstboende på Täby park hotell. Inledningsvis kan ungefär 100 personer få bo på anläggningen men på sikt finns plats för uppåt 550 asylsökande, berättar Linus Lindqvist som är informatör på Migrationsverket.

– Vi vet inte än om vi kommer att fylla alla platser men just nu är det väldigt många som kommer till Sverige och vi har ett stort behov av boendeplatser, säger Linus Lindqvist.

Ankomstboendet är till för flyktingar som nyligen kommit till Sverige och väntar på att få sin asylansökan registrerad. Tanken är att man stannar kvar där ett eller två dygn, enligt Linus Lindqvist.

– Efter det får man antingen välja om man vill bo hos någon anhörig eller om man behöver hjälp av oss med en boendeplats.

Förutom hotellverksamhet har fastigheten fram till i dag inhyst en hel del andra verksamheter. Bland annat en dansskola och Täby kommunfullmäktige som haft sina möten där.

Det nya ankomstboendet är inte ensamt i sitt slag. De senaste veckorna har Migrationsverket öppnat ett flertal liknande anläggningar över hela landet på grund av ett ökat antal personer som söker skydd.

De senaste sju dagarna har 7 200 personer kommit till Sverige, enligt Migrationsverket. Ungefär hälften av dem är från Syrien.

Fakta