564

Liter starksprit tog Täbybon emot i sitt hem. Spriten hade förts in av bekanta från Litauen. Mannen är nu dömd till skyddstillsyn för olovlig befattning med smuggelgods.