Park föreslår ersätta bilar på Skeppsbrokajen

Gamla stan Ersätt parkeringen på Skeppsbro­kajen med en park. Det föreslår Åke Askensten (MP) i en motion till Stockholms hamnar och Stockholm parkering.

Stockholm hamnar är försiktigt positiva och skriver att om parkeringsbehovet tillgodoses på annan plats kan ytorna vid vattnet göras mer levande, utan att sjöfartens behov äventyras.

Kommunfullmäktige fattar beslut under året.