570

glada studenter springer ut från Rudbäckgymnasiets huvudentré i dag klockan 12. Efter en sista gemensam sång vid Vevexstatyn väntar den ljusnande framtid.