Min lokala hjälte

575 000 per plats på äldreboende

Vallentuna Det är stora skillnader mellan hur mycket kommuner lägger på sina äldreboenden. En plats i Höör är dyrast med 807 000 kronor per person och år. I Ljusnarsberg kostar den däremot bara 364 000 kronor, visar en sammanställning som gjorts av Dagens samhälle.

Vallentuna placerar sig ungefär i mitten, på plats 174. Här lägger kommunen 575 000 kronor per vårdtagare och år för en plats på ett äldreboende.