58,5

Miljoner kronor, så mycket kostade upprustningen av Vanadisbadet enligt Fastighetskontorets slutredovisning. Därmed gick man över budgeten med 5,5 miljoner.