58,9

procent av de anställda i Danderyds kommun har använt friskvårdsbidraget. Vanligast är motionsgympa följt av spring- och promenadlopp, enligt årets medarbetarundersökning.