59 har överklagat beslut om Fornuddsparken

59 personer har överklagat Länsstyrelsen i Stockholms beslut om Fornuddsparken i Trollbäcken.

När målet avgörs är inte bestämt än.

Det var i maj som Länsstyrelsen i Stockholm, efter en ansökan av kommunen, beslutade att upphäva en paragraf i detaljplanen. Beslutet gör det möjligt för kommunen att bygga i parken på det som har klassats som allmän plats – om den nya detaljplanen vinner laga kraft.

”Parken är en av endast två i hela Tyresö och gemensamhetsytor liknande Fornuddsparken finns inte någon annanstans i kommundelen”, skriver en av de 59 som har överklagat beslutet.

En stor del av de som har överklagat står bakom samma yttrande som bland annat lyfter upp att en stor del av parken försvinner, att parken är ett översvämningsområde och att den tänkta skolan är felplacerad ur miljösynpunkt.

Mark- och miljödomstolen har inte satt något datum för när målet ska avgöras.

LÄS MER

Beslut om Fornuddsparken dröjer