6 000 nya öringar släpps ut i åarna

Utsättningen av 6 000 öringsmolt ska skydda fiskens överlevnad i Öster­åker.

– Så här säkrar vi återväxten på ett bra sätt, säger Jan Höglund.

Med sina 15 matiga kilon är öringen en eftertraktad fisk bland sportfiskarna i norra skärgården. Men öringen reproduceras inte i den utsträckning som efterfrågan kräver. Därför planteras nu 6 000 öringsmolt ut i vattnen i Österåkers kommun, mot tidigare 4 000 stycken.

– Det är ett sätt att skydda öringen och ett led att reproducera den, säger Jan Höglund, vice ordförande i Österåkers sportfiskeklubb.

I stort sett varje år sedan 1990 har klubben, i samverkan med Stockholms stads fritidsförvaltning, åkt ut till de för året aktuella åarna för utsättning av tusental öringsmolt. I år släpps fiskarna från Kvisslingbyvägen intill Åby gård och i Isättrabäcken från Margretelundsvägen.

– Vi sätter ut 3 000 stycken vardera i Smedbyån och i Isättrabäcken. Det är två av fem havsöringsförande bäckar och åar som vi har i kommunen, säger Jan Höglund.

Fisken ska nu smoltifieras, vilket betyder att den förbereds för att leva i saltare vatten än i fiskodlingens sötvatten. Och öringen har goda förutsättningar. Fisken, som är känslig mot försurningar, trivs bra i Öster­åkers vatten, menar Jan Höglund.

– Norrort är förskonat mot surt vatten och många av bäckarna har bra vatten, säger han.

Nu ska öringen bara växa till sig.

– Fisken är en knapp decimeter, men när den ätit upp sig kan den väga upp mot 15 kilo, säger Jan Höglund.

Då får den fiskas vid bland annat Breviksbadet, Skeppsdal och Ljusterö.

Fakta

Därför sätter man ut fisk

För att bevara och stödja hotade arter, något som kan vara till stor nytta för den biologiska mångfalden.

Återföra arter som försvunnit från området.

Kompensera bortfallet av naturproducerad laxfisk.

Förbättra fisket, något som betyder mycket för fisketurism och för fritidsfisket som helhet.

Källa: Jordbruksverket