6 500 Albybor vill folkomrösta

BOTKYRKA I fredags lämnade gruppen ”Alby är inte till salu” över minst 6 500 namn till Botkyrkas kommunledningskontor. Nu ska kommunen räkna och kontrollera att alla personer är bosatta i Botkyrka.

Därefter tar valnämnden beslut om insamlingen är korrekt och innehåller minst 10 procent av de röstberättigade i Botkyrka.

– Det känns bra. Vi har kollat namnen själva så att alla är bosatta i Botkyrka kommun, säger Nabila Abdul Fattah, en av ledarna mot Botkyrkabyggens försäljning av

1 300 lägenheter på Albyberget.

Godkänner valnämnden insamlingen kan fullmäktige ta ställning för eller emot en folkomröstning.

Rösterna lämnas över till kommunalråd Katarina Berggren (S).