6-åringar spårlöst borta efter rasten

Johan Kant tycker att rymningar är ett problem. ”Är det samma barn det sker med så måste vi intensifiera dialogen med familjen. Men frågan är hur långt skolans ansvar ska sträcka sig?”
Johan Kant tycker att rymningar är ett problem. ”Är det samma barn det sker med så måste vi intensifiera dialogen med familjen. Men frågan är hur långt skolans ansvar ska sträcka sig?”
De två 6-åringarna rymde från förskoleklassen och var spårlöst borta i tre timmar.

Anhöriga är kritiska till hur det kunde få ske.

– Men inga lärare har brustit i jobbet, säger Vikingaskolans rektor.

Det är milt och barnen leker för fullt i snöhögarna på Vikingaskolans skolgård. En förskoleklass står uppradad i ett led i något som ser ut som en gemensam marsch.

Skolans färgstarke rektor Johan Kant pekar upp mot skogen som skiljer Vikingaskolan från Torvalla IP och andra delar av Handen.

Det var genom den två 6-åringar försvann en förmiddagsrast dagarna innan jul.

Johan Kant berättar att de hittades tre timmar senare på Park­vägen, en bra bit från skolan.

De hade då tagit sig till en dagmamma.

Innan försvinnandet hade de två 6-åringarna sagt att de frös och ville gå in. Lärarna sa nej och 6-åringarna försvann runt knuten.

– Efter 20 minuter, när personalen skulle ta in eleverna var de borta. En fruktansvärd händelse för de drabbade, det värsta som kan hända, säger Johan Kant.

Polisen kopplades in. Lärare, fritidspersonal och elever letade runt i området utan att hitta dem.

Föräldrarna och mor- och farföräldrarna rusade från jobbet.

Den ena 6-åringens farmor chockades när hon fick samtalet.

– Det kändes som att få en hjärtattack. Och min son var helt uppriven.

Det är tredje gången på fyra år som den här typen av rymningar skett på Vikingaskolan.

Johan Kant tycker att det som skett är allvarligt, men också ovanligt.

– Man kan alltid rymma om man vill, det är bara att dra. Men i förskoleklass förväntas man klara av att hålla sig på ett begränsat område, säger han och visar med armarna hur liten skolgården är.

Kunde ni haft bättre koll?

– Lärarna kunde inte ha gjort mer som jag ser det. Och skulle vi bygga ett staket så skulle det likna en institution, ett fängelse. Men vi har bättrat på dialogen med den ena familjen.

Enligt den ena farmodern har barnet efter det inträffade varit hemma under perioder. Man vill nu flytta barnet till en annan skola.

– Mitt barnbarn är inte guds bästa, men behandlingen har varit dålig. Tre lärare har brustit i till­synen och skolan har varit nonchalant. Man ska inte få rymma utan att någon märker det, säger hon.

Enligt grundskolechef Johannes Pålsson sker rymningar vid ett antal tillfällen varje år i Haninge.

– Men det har inte varit särskilt mycket på någon speciell skola eller något specifikt område.

Lärarna kunde inte ha gjort mer.Johan Kant, rektor

Fakta

Huvudmannen har ansvaret

Tillsynsansvaret lämnas över till förskola och skola under skoltid.

Skolinspektionen kan kritisera skolor om personal brustit i uppsikten över barnen.

Sker ingen förbättring kan Skolinspektionen förelägga med vite.

Det är huvudmannens uppgift, i detta fall kommunen, att se till att det finns tillräckligt med personal så att tillsynen klaras av.

Källa: Skolinspektionen