6 av 10 äldre är invandrade

SPÅNGA stan 60 procent av de 6579-åringar som bor i stadsdelen är födda i något annat land än Sverige. Därmed är Spånga-Tensta tillsammans med Rinkeby och Kista den del av Stockholm som har högst andel utrikes födda.

I stadsdelsförvaltningens budgetprognos för de kommande åren konstateras att gruppen fortsätter öka, och att fler av dem söker sig till äldreomsorg i stället för att bo kvar med sina familjer. Därför kommer det troligen att behövas fler boenden med språkinriktning i området.