6 av 10 rekommenderar Botkyrka

BOTKYRKA Den nya medborgarundersökningen visar att nästan 6 av 10 Botkyrkabor tycker att Botkyrka kommun är en bra kommun att bo och leva i. Av de drygt 2 400 personer mellan 18 och 80 år som svarade i undersökningen så skulle skulle 64 procent kunna rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde.

I årets undersökning fick de tillfrågade bland annat svara på hur de ställer sig till att Tullinge blir en egen kommun. 46 procent av kommuninvånarna ansåg att de varken kunde svara ja eller nej på den frågan.

Av de Tullingebor som svarade på undersökningen var 49 procent för en delning.