600 bostäder på Lilla Essingen kommer närmre

Det planerade Primusområdet sett mot Fredhäll i bakgrunden.
Det planerade Primusområdet sett mot Fredhäll i bakgrunden.
Trots kritik går staden vidare med Primusplanerna.

Snart kan 600 nya bostäder på Lilla Essingen bli verklighet.

Det långdragna bostadsprojektet på Primusområdet på Lilla Essingen har tagit ytterligare ett steg framåt. På platsen planeras bland annat 600 bostäder samt kommersiella lokaler och en förskola.

Förslaget har varit på plansamråd och på nästa stadsbyggnadsnämndmöte den 25 februari ska politikerna bestämma om man ska gå vidare och börja jobba på ett slutgiltigt planförslag.

Under samrådet framgick bland annat att länsstyrelsen såg en risk för buller och problem med strandskyddet i samband med bygget. En rad närboende har också varit kritiska då de tycker att området blir för hårt exploaterat med de nya bostäderna.

Men stadsbyggnadskontoret menar i ett tjänsteutlåtande att trafikbullret går att hantera. Det har man kommit fram till genom nya bullermätningar. Kontoret erkänner dock att det kvarstår frågor om risker, kulturmiljön och upphävandet av strandskyddet.

Men slutsatsen blir ändå att staden borde gå vidare med projektet och upprätta ett slutgiltigt planförslag. Samtidigt ska man undersöka möjligheterna för en bullerskärm mot Essingeleden samt fortsätta att studera resten av frågorna.