600 lägenheter per år nya målet

Köerna för att få en hyresrätt i Botkyrka blir allt längre.

Det är något som hyresgästföreningen anser hämmar kommunens utveckling.

Men kommunen ser en ljusning.

Byggandet av nya hyresrätter i Botkyrka hänger inte med befolkningsökningen.

Som Lokaltidningen Mitt i berättade i förra veckan har kötiden för att få en lägenhet genom Stockholms stads bostadskö ökat med 50 procent sedan 2010.

– Bristen på hyresrätter hämmar kommunens utveckling. Det är en stor fara. Hela Stockholm växer och man måste göra något åt det här. Kommunen tar inte sitt ansvar, säger Simon Safari, Botkyrka/Salem hyresgästförenings ordförande.

Jämfört med många andra kommuner i Stockholms­regionen har Botkyrka en stor andel hyresrätter. Och antalet lägenheter har ökat de senaste åren.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg (S) tycker att attityden till hyresrätter har ändrats hos bostadsbolagen.

– Det känns som att det svängt de senaste åren, att förmågan och intresset för att bygga fler hyresrätter har ökat, säger han.

Kommunens tidigare mål om att 350 nya bostäder av olika slag skulle byggas varje år har frångåtts.

I stället ska de ”göra det möjligt” att bygga cirka 600 lägenheter per år. I översiktsplanen för Botkyrka kommun nämns siffran 20 000 bostäder på 30 år.

Men hur många det slutligen blir beror på byggbolagen och marknaden.

Av de nya bostäder som byggs ska en viss procentsats vara hyresrätter, men att bestämma sig i förväg är svårt, menar Peter Nyberg.

– Vi kan påverka, men har svårt att styra marknaden, säger han.

Fakta

10 000 fler invånare

Antalet hyresrätter har ökat från 12 500 till drygt 14 000 sedan 2005.

Invånarantalet har under samma period ökat från 76 500 till drygt 86 600.