Bryggeriet i Vårby rivs

De ursprungliga byggnaderna för bryggeriet byggdes redan 1958. Med åren har det tillkommit fler. 1989 tog Spendrups över i området.
De ursprungliga byggnaderna för bryggeriet byggdes redan 1958. Med åren har det tillkommit fler. 1989 tog Spendrups över i området.
Snart kan flera byggnader vid Spendrups bryggerier tas ur tiden.

Kommunen har gett grönt ljus för rivning.

Visionen är att det blir bostäder på tomten i framtiden, men det finns gott om andra idéer för området.

I slutet av augusti godkände kommunen att Spendrups river totalt 14 byggnader på området i Vårby där bryggeriet står i dag.

Bland rivningsbyggnaderna finns den med bolagets logotyp på fasaden som vetter mot E4:an, som blivit något av ett landmärke mellan Huddinge och Botkyrka.

I rivningsansökan som bolaget skickade in till kommunen bifogades en rapport från Kungliga konsthögskolan som handlar om att återställa och bevara de byggnader som går i modernistisk stil.

I rapporten är planerna vidlyftiga.

Bland annat talas det om att området kan husera en saluhall, mikrobryggeri, klätterverk och flera restauranger. Även utrymme för en ny mässa, scenhus och kontor föreslås flytta in i de byggnader som ska få stå kvar. Allt är förstås visioner.

Men att något är på väg att hända i området råder ingen tvekan om. Enligt Huddinge kommuns bygglovschef Peter Nordström har kommunen fått in en intresseanmälan från en entreprenör inom nöjesindustrin, som vill etablera ett lekland för barn på det gamla bryggeriområdet.

Men detaljplanen tillåter egentligen bara industriverksamhet. Det kan dock finnas en öppning.

– Planen gäller sedan 90-talet för hela området, däremot går det att få tidsbegränsade lov som gäller i max tio år. Ett lekland innebär inga större avvikelser, man flyttar in saker i en lokal som kan bäras ut om något ändras, säger Peter Nordström.

Samtidigt finns det uthyrare som jobbar på uppdrag av Spendrups med att hyra ut gamla industrilokaler. Just nu finns det ytor på totalt 16 000 kvadratmeter att hyra för logistik eller lagerverksamhet i de gamla bryggerilokalerna.

I kommunens senaste översiktsplan med visioner fram till 2030 nämns också Spendrups bryggeri som ett område för bostäder och arbetsplatser, planer som dock inte är juridiskt bindande på något sätt.

Efter inventeringar som gjorts har man dock kommit fram till att en del byggnader bör bevaras.

I kommunens inventering från 2003 skriver man att flera byggnader är kulturhistoriskt intressanta. Så resonerade även Länsmuseet i sin inventering i år.

– Länsmuseet skriver att de uttrycksfulla byggnaderna bör behållas, man skriver dock ”bör”, så det finns fortfarande inget lagligt skydd att bevara några av byggnaderna, säger Peter Nordström.

Enligt Spendrups, som hyr fastigheten fram till 2024, kan rivningen inledas vid årsskiftet.

– Vi har för avsikt att hyra ut stora delar fram till dess, säger Katarina Jansson, informatör på Spendrups.

Fakta

Bryggeriet startade 1958

1958 startade KF (kooperativa förbundet) sin dryckesproduktion i Vårby.

Bryggeriet köptes upp av Spendrups 1989. 24 år senare, i april i år, stängdes maskinerna av för gott.

Det aktuella rivningslovet ger tillstånd att riva totalt 8 400 kvadratmeter byggnadsarea.

Marken för området ägs av kommanditbolaget SKR Lager 30, som ingår i koncernen Erik Selin Fastigheter AB.

Spendrups hyr i sin tur av det bolaget.

Källa: Kungliga konsthögskolan, Huddinge kommun