61,15

kilo lämnade Tyresöborna till förpackningsinsamlingen under 2014. Det är mindre än genomsittssvensken som förra året lämnade 69,54 kilo.