637

anmälda inbrott i bostäder har anmälts på Södertörn i år till och med den 9 december. Siffran innefattar både försök och fullbordade inbrott. Siffran ligger i nivå med föregående år.