65 meter högt hus planeras vid Lindhagensgatan

Längst in på lilla Ekedalsgatan intill Securitashuset planeras det nya huset.
Längst in på lilla Ekedalsgatan intill Securitashuset planeras det nya huset.
Planerna går vidare för det 65 meter höga hus som företaget Areim vill bygga

Mitt i kunde i november förra året avslöja planerna på ett 15-våningshus i anslutning til Securitashuset vid Lindhagensgatan. Nu växer en tydligare bild av vad fastighetsbolaget Areim vill göra med platsen. Det i och med en ny projektbeskrivning som har tagits fram av stadsbyggnadskontoret.

Det är den nordvästra delen av fastigheten som man vill bebygga. Alltså hörnet som vetter mot den lilla Ekedalsgatan, som ansluter till Lindhagensgatan norrifrån.

På platsen vill man bygga ett ungefär 65 meter högt bostadshus med 15 våningar och plats för ungefär 52 lägenheter.

Enligt Anders Lif på Areim är man fortfarande mycket tidigt i processen men har nu skrivit ett så kallat markanvisningsavtal med staden. Man väntar nu på att få en handläggare på stadsbyggnadskontoret som kan börja rita på en ny detaljplan.

– Så snart staden tar tag i det kan vi komma igång, säger han.

”Byggnaden föreslås få en högre sockelvåning med lokaler, ovanpå sockelvåningen anläggs en mindre bostadsgård. På taket är det tänkt att finnas en större terrass tillgänglig för de boende.” skriver stadsbyggnadskontoret i sin projektbeskrivning.