650 nya lägenheter i Bagarmossen

hoghusbagis-1
Höghuset ska bestå av 70 små bostadsrätter.
Bergsholmsbacken i Bagarmossen ska exploateras. 650 bostäder, 2 förskolor och en skola med plats för 1 200 elever planeras det för i det nya området.

I samrådsförslaget för det nya området mellan Rusthållarvägen och Skarpnäcksvägen, ska det blir ett nytt bostadsområde. Husen ska vara fyra till sex våningar höga, förutom ett punkthus som ska bli tolv våningar högt. Av de 650 bostäderna ska 270 vara hyresrätter. 72 lägenheter av de 270 ska bli äldrebostäder, resterande 380 lägenheter ska bli bostadsrätter. Det planeras för två förskolor, en grundskola för årskurs F-9 med en tillhörande idrottshall. Avslutningsvis har man föreslagit ett nytt gång – och cykelstråk mellan Bagarmossens centrum och Bergholmsparken.

– Invånarna har möjlighet att skicka in klagomål eller andra förslag på något som vi skulle kunna göra annorlunda fram till den 3 oktober. Vi kommer även ha ett öppet samrådsmöte den 19 september i Bagarmossens folkets hus. Det är öppet för allmänheten, säger stadsplaneraren Madeleine Lundbäck.

Planförslaget beräknas ha vunnit laga kraft någon gång under första halvan av 2020.

– Från det att vi börjar bygga så är det väldigt svårt att säga hur lång tid det tar innan det är klart. Men man kan räkna med minst två till tre år, säger hon.