ANNONS

6500 nya bostäder i Skärholmen

Skärholmsdalen Skärholmsvägen, mellan Skärholmen och Sötra nya bostäder Nyrens.jpg
Visionsbild för det nya området Skärholmsdalen mellan Skärholmen och Sätra.
Tre större områden med stadsliknande karaktär och ett stort antal mindre bostadsprojekt – Skärholmen växer så det knakar.
Inom de närmaste tio åren väntas upp till 6500 bostäder byggas i Skärholmen, Sätra, Vårberg och Bredäng. Här kan du läsa om var och hur det byggs.
ANNONS

I stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen planeras 6500 bostäder byggas i stadsdelsområdet. Många av kvarteren byggs i en stadsliknande karaktär med gator kantade av bostadshus med lokaler för butiker och kaféer i bottenvåningarna. Tre av de projekten är redan klara men i övrig planeras eller byggs det för fullt. Så här ser byggplanerna ut i ditt område.

Skärholmen

Skärholmsdalen längs Skärholmsvägen Fokus Skärholmen nya lägenheter_Tengbom arkitekter

Skärholmsdalen längs Skärholmsvägen Illustration: Tengbom arkitekter.

Skärholmsdalen

Det nya området Skärholmsdalen mellan Skärholmen och Sätra ska få karaktären av en stad, har är planen att planen att Skärholmsvägen ska omvandlas till en stadsgata med cirka 800 nya bostäder och lokaler för näringsidkare. Här planeras även vårdboende och flera förskolor.

Området, som gränsar mot Sätraskogens naturreservat har länge varit obebyggt eftersom ursprungsplanen var att det skulle ge plats åt en kommande motorväg. Tanken är att det nya området ska göra reservatet mer tillgängligt med en mer inbjudande entré.

Detaljplanen beräknas antas i början av nästa år.

21-våningshus i Skärholmen, bredholmstorget måsholmen 100 lägenhter och kontor stockholmshems hk.

21-våningshus på Bredholmstorget i Skärholmen. Illustration: Söderberg Söderberg.

Skärholmens centrum

ANNONS

Skärholmens centrum får en ny skyline. Vid Skärholmens gymnasium på Bredholmstorget byggs ett 21-våningshus med 100 nya bostäder. Huset som ska bli huvudkontor för det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem ska även inrymma kulturverksamhet . Detaljplanen vann laga kraft i januari 2020.

Vårberg

Vårbergsvägen 1400 nya lägenheter, bygge vårberg, bostäder

Tanken är att det nya området vid Vårbergsvägen ska få en stadsliknande karaktär. Illustration: Tovatt Architects & Planners

Tanken är att det nya området vid Vårbergsvägen ska få en stadsliknande karaktär.

Vårbergsvägen

I Vårberg väntar en ännu större förändring.  Vårbergsvägen ska förvandlas från en transportled till en stadsgata. I området som omfattar delen mellan Ekholmsvägen och Vårbergs sjukhem planeras upp 1400 nya bostäder, varav cirka 210 i Stockholmshus, en ny F-9 skola för cirka 900 elever, två nya förskolor, en utbyggd förskola samt vård- och omsorgsboenden.

Området ligger bredvid Vårbergs IP som ska utvecklas till ett regionalt idrottscentrum med nya idrottslokaler och rustade fotbollsplaner.

– Planen är lite försenad men tanken är att den ska gå ut på granskning i början av hösten, säger Joel Berring, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Vårbergstoppen radhus, bilder. nya bostäder fokus skärholmen

Radhus vid Vårbergstoppen.

Vårbergstoppen – ungdomsbostäder och radhus

Vid Vårbergstoppen utmed Vårbergsvägen byggs 390  nya lägenheter, varav 164 ungdomsbostäder, cirka 195 bostadsrätter och 36 radhus. I anslutning till bebyggelsen utvecklas park- och naturområdet Vårbergstoppen. Där pågår just nu förarbeten med gator och elledningar.

Stångholmsbacken

I området vid Stångholmsbacken, Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna planeras 600 nya bostäder samt en förskola. Lägenheterna ska bli både hyres- och bostadsrätter med lokaler i bottenvåningar. Planen vann laga kraft i januari 2020 och bygget kan därmed starta så fort de privata fastighetsägarna är redo.

Stångholmsbacken Fokus Skärholmen. Illustration Olof Eriksson

Visionsbild för området Stångholmsbacken i Vårberg. Illustration: Olof Eriksson.

Söderholmen

I västra Vårberg i området Söderholmsvägen, Våruddsringen planeras 300 nya bostadsrätter. Förutom lägenheter ska här byggas en förskola och Söderholmsskolan ska byggas ut med  en större skolgård och tillhörande idrottsytor, bland annat en ny 7-spels konstgräsplan. Detaljplanen vann laga kraft i mars 2020.

Aspholmen

Cirka 300 meter från Vårbergs centrum i korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna planeras fyra nya bostadshus med sammanlagt 140 lägenheter. Planen har legat vilande en tid men nu har arbetet återupptagits.

15-våningshus i Vårbergs centrum

I kvarteret Hemholmen 1 i Vårbergs centrum planeras 330 nya lägenheter, varav 308 är studentbostäder. Kvarteret ska få ett 15-våningspunkthus. Dessutom ska flera befintliga hus samt ett   parkeringshuset byggas på med  lägenheter. Projektet är försenat.  

Bredäng

Mälaräng mot Slättgårdsvägen. Fokus Skärholmen nya bostäder. Illustration: Joliark.

Området Mälaräng mot Slättgårdsvägen. Illustration: Joliark.

Mälaräng

Det nya området Mälaräng, som byggs vid trafikplats Bredäng, ska binda samman Bredäng med Mälarhöjden. Här planeras 1100 nya lägenheter och även här är tanken att området ska få en stadsliknande karaktär med utrymme för butiker. Förutom bostäder byggs här en ny F-9 skola med plats för 900 elever.

– Planen antogs september 2019 men har blivit överklagad till både mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen. Det har legat där sedan i höstas och de har inte prövat frågan än så där vet vi inte hur det blir, säger Joel Berring.

Nytt bostadsområde på frigjord mark vid Ålgrytevägen

Ett nytt bostadsområde planeras på Ålgrytevägen i kanten mot Sätraskogens naturreservat. Utbyggnaden kan starta först när  kraftledningen från Bredäng till Beckomberga har grävts ner i  den befintliga luftburna kraftledningen tagits ned, vilket preliminärt är planerat till 2022 respektive 2023.

– Det här har legat och väntat ganska länge men nu har vi planerat att starta. Planen inkluderar även triangeltomten där den ortodoxa kyrkan skulle ha byggts, säger  Joel Berring.

Stadsgata längs Bredängsvägen

Längs med Bredängsvägen mellan stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden ska 4 hus med 90 bostadsrätter byggas. Planen är att Bredängsvägen ska bli en mer stadsmässig gata med hus och entréer mot gatan.

– Den planen har legat på paus, men vi har återstartat och håller på att göra vissa revidering. Troligen så antas detaljplanen nästa år, säger Joel Berring.

Tre planerade punkthus på Ålgrytevägen i Bredäng

Tre planerade punkthus på Ålgrytevägen i Bredäng. Illustration: OWC Arkitekter.

Punkthus vid Ålgrytevägen

På Ålgrytevägen vid kvarteret Vårfrugillet i nordvästra utkanten utav Bredäng planeras tre punkthus med 120 lägenheter. Området gränsar till Sätraskogens naturreservat, Bredängs camping med minigolfbana och Mälarstranden med Mälarhöjdsbadet och består idag av obebyggd mark i form av lövskog och hällmark.

Bygget beräknas starta hösten 2020 och de första lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning hösten 2021.

Sätra

Plan för nya Sätra centrum 2020. Urban couture arkitekter

Plan för nya Sätra centrum. Illustration: Urban couture arkitekter

Sätra centrum

Ett öppet utomhustorg, en skyskrapa med 16 våningar, 600 nya bostäder, butiker, kafé och trädgårdar på taken. Nu byggs Sätra centrum om. Detaljplanen har varit ute på samråd och Sätraborna har fått tycka till. Tanken är att detaljplanen ska antas sommaren 2021. 

Sätra gård

Norr om korsningen Björksätravägen-Sätragårdsvägen planeras fyra hus med 68 lägenheter. Området består idag av obebyggd mark som till större delen består av en stor sluttande gräsyta.

– Byggplanen är klar och de har varit ute till försäljning men jag vet inte när de börjar bygga. Förut sålde byggaktörerna ofta lägenheterna på ritning, men det har blivit svårare och svårare, idag vill folk ofta se lägenheten innan de köper, samtidigt vill ju byggaktören ha en viss andel sålt innan de börjar bygga, säger Joel Berring.

Kråksätra

Norr om Björksätravägen i det nya området Kråksätra planeras 150 till 250 nya bostäder och en förskola. Det är dock oklart om och hur bygget blir av. Enligt Joel Berring har flera problem tillstött och planen är pausad tillsvidare.

Parken i skärholmsdalen fokus skärholmen nyrens

Parken i Skärholmsdalen. Illustration: Nyréns.

Skärholmsdalen

Nytt område mellan Sätra och Skärholmen, se ovan under Skärholmen.

Förutom ovan nämnda projekt ingår de nybyggda lägenheterna på Bredängs Allé, Vita Liljans väg och Sätra torg i Fokus Skärholmen.

Just nu har vi 6500 bostäder i planeringen men antalet bostäder kan ju ändras under tiden, målet är 4000, säger Lena Remaeus, projektkommunikatör på exploateringskontoret.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.