652 ton ­elskrot Återvanns

JÄRFÄLLA Invånarna i Järfälla återvann 652 ton elskrot i fjol, eller knappt tio kilo skrot per invånare, enligt branschorganisationen Elkrets.

Största mängden elskrot, 361 ton, bestod av diverse elektronik, därefter 223 ton vitvaror. Dessutom återvanns 24 ton batterier och 43 ton lampor.

Enligt Elkretsen är kylskåp och tv-apparater fortfarande de vanligaste elprodukterna som återvinns, men nu återvinns även allt fler små och medelstora hushållsapparater, som lampor och batterier.