68 barn i kön – sex lediga platser

Mina Raimi bor i Bro men sönerna Jonas, 2, och Sulaiman, 6, erbjöds förskola i Kungsängen. "Det är omöjligt, tågen går så sällan", säger hon. Efter tre försök fick sönerna plats i Finnsta.
Mina Raimi bor i Bro men sönerna Jonas, 2, och Sulaiman, 6, erbjöds förskola i Kungsängen. "Det är omöjligt, tågen går så sällan", säger hon. Efter tre försök fick sönerna plats i Finnsta.
Elever som får undervisning i korridorerna och klasser som flyttas till grannskolan.

Flera av Upplands-Bros skolor och förskolor är fyllda till bristningsgränsen. Nu ska platsbristen lösas - med paviljonger och uterum.

Mellan 2015 och 2024 planeras 4 880 nya bostäder i Upplands-Bro och befolkningen beräknas öka med 2 500 personer. Barn i åldrarna 0-19 står för en tredjedel av ökningen.

Det innebär bråda dagar för utbildningskontoret.

I januari stod 68 barn i kö till Bros förskolor. Men på orten fanns bara sex lediga platser. I Kungsängen sökte 87 barn till 32 platser. Redan i dag används temporära lokaler, som paviljonger, för att få plats med alla barn.

– Det är en knepig situation. Kommunen vill ju helst att alla barn ska gå i förskola som ligger så nära hemmet som möjligt. Ibland går det inte och då blir man tilldelad en plats som inte är lika nära. Vi har erbjudit barn i Bro en plats i Kungsängen till exempel. Men det var inte så många som tackade ja, av förståliga skäl, säger Jesper Sjögren, stabschef på utbildningskontoret.

Någon större marginal inför framtiden finns inte heller. I Bro och Låssa går 625 barn i förskolan. Två är redan överbelastade och kan inte ta emot fler.

Om inga nya lokaler byggs kommer det råda ett underskott på 22 platser på orten till 2019. I Kungsängen kommer det saknas 39 platser i förskolan till 2019.

Finnstaskolan i Bro har redan växt ur sin kostym, och har placerat 100 av sina barn på närliggande Broskolan.

På Lillsjöskolan sökte 90 barn om plats i förskoleklass. Bara 75 fick plats.

– Trycket har varit något högre i förskolan på senare tid. Det byggs många nya bostadsområden runt skolan just nu och många vill komma hit, säger rektorn Monika Wahlstedt.

Bergaskolan i Kungsängen ska utvidga verksamheten med en extra årskurs i höst. För att få plats med de nya eleverna byggs tre paviljonger på skolgården.

– Det kommer att bli en stor förbättring. I dag saknar vi grupprum, eftersom alla våra rum används som klassrum, säger Carina Winroth, rektor.

Då och då används korridorerna för undervisning i små grupper.

– Det är inte optimalt eftersom andra elever måste passera för att gå till matsalen till exempel. Vi får planera så att det inte är så mycket passage. Det är inte helt enkelt.

Hon ser inga större problem med större elevgrupper och menar att skolan har tillräckligt med personal.

– Vi har anställt extra lärare genom lågstadielyftet i klasserna 1-3. Stora klasser behöver inte vara ett problem om det finns lokaler och personalresurser att dela dem utifrån behov.

En förälder, som vill vara anonym, berättar för Mitt i om hur platsbristen leder till större barngrupper. Hans dotter gick i en klass på 11 elever, som slogs ihop med 20 andra elever.

– Vår dotter har svårt att hänga med i lektionerna på grund av att en lärare måste stötta över 30 elever, vilket gör att dottern inte får den hjälp hon behöver. Dessutom blir det ansträngande ljudnivåer, säger pappan.

Frågan har tagits upp på föräldramöten, men han upplever inte att han fått gehör från skolan.

– Kommunledningen skyller på sina företrädare men har ingen plan för utbyggnad av skolorna. Man försöker desperat tränga in fler elever i varje klass och pressa rektorerna att acceptera paviljonger och andra nödlösningar. Under tiden är det våra barn som får ta smällen.

Jesper Sjögren på utbildningskontoret erkänner, kommunen har en del att ta igen.

– Vi ligger lite efter. Lokalresurserna stämmer inte överens med befolkningsprognosen och det flyttar in mer barn än vi räknat med. Därför måste vi hitta andra lösningar, som paviljonger och mer utevistelse på förskolorna. På Norrängens förskola har vi byggt ett uterum som ger plats för flera barn, till exempel.

En ny förskola ska byggas på Ringvägen och utbyggnaden av Blommans förskola ska ut på samråd. Tills dess ska platsbristen lösas – med ännu mer paviljonger.

En paviljong i Bro och en i Kungsängen ska ge plats åt 240 barn.

– Än så länge lyckas vi ge plats åt alla barn, men det är en utmaning. Med tanke på all nybyggnation och förtätning måste vi hänga med. Annars kommer det inte att hålla. En del av lösningen blir som i många andra kommuner, paviljonger, säger Jesper Sjögren.

Läs mer här:

Så ska platsbristen i skolorna lösas