68 procent av niorna är helnyktra

Järfällas ungdomar dricker allt mindre. I dag är 68 procent av niondeklassarna helnykterister.

Samtidigt ökar rökning bland gymnasieungdomarna.

Siffrorna kommer från Stockholmsenkäten, där länsstyrelsen frågar tusentals ungdomar runt om i länet om deras drogvanor.

I våras besvarade 1056 Järfällaelever enkäten och den visar på flera positiva tendenser.

Från 2008 till 2016 ha andelen helnykterister bland niondeklassarna ökat från 33 procent till 68 procent. Bland tvåorna på gymnasiet var 14 procent helnykterister 2008 och 33 procent 2016.

– Det är väldigt glädjande att fler och fler ungdomar väljer bort alkoholen, säger Erika Sjöblom, preventionssamordnaren i Järfälla, i ett pressutskick.

Däremot ökar andelen rökare.

De senaste åren har andelen minskat, men i år ökar andelen ungdomar i gymnasiets som röker. Bland flickor i tvåan röker 23 procent, en ökning från 20 procent. Bland pojkarna röker 20 procent, en ökning från 16 procent jämfört med 2014.