681

bostadsrätter såldesunder hela fjolåret i Huddinge kommun, enligt statistik från Svenska Mäklarhuset. Värdet på dessa uppgick till en miljard kronor.