6:e juni firas i stadsdelen

Tensta En enad stadsdelsnämnd vill gärna se att Spånga-Tensta har ett eget nationaldagsfirande.

Nämnden tror att ett arrangemang kring sjätte juni kan öka gemenskapen och samhörigheten bland invånarna.

Förvaltningen backar förslaget, då det ligger i linje med stadsdelens arbete med demokratiutveckling.

Planering av evenemanget ska utföras av det civila rådet och förvaltningens kultursamordnare.