7 300 fler stadsdelsbor de närmaste tre åren

Stockholm växer. De närmaste tre åren förväntas Enskede-Årsta-Vantör få 7 300 fler invånare.

Enskede-Årsta-Vantör expanderar. Befolkningen i stadsdelen förväntas öka med 6,4 procent under perioden 2016 till 2019. Ökningen sker i de flesta åldersintervall, men främst handlar det om nyfödda och pensionärer i åldersspannet 65-79 år. En liten minskning förväntas ske i åldrarna över 80 år.

Befolkningsökningen hänger samman med nyproduktionen av bostäder. Av de 7 300 nya invånarna förväntas 5 400 bo i nyproduktion. Alla stadsdelsområden ökar, störst ökning förväntas ske i Bandhagen, Årsta, Enskede gård och i Högdalen.

Idag finns tre utsedda platser i stadsdelen där det planeras temporära bostäder för nyanlända. Inom ett år förväntas 1 000 personer flytta in i de bostäderna.

Mot bakgrund av befolkningsökningen, verksamhetsförändringar och pensionsavgångar som väntar behöver förvaltningen öka med 400 anställningar de närmaste tre åren.