7-åring föll ihop på rasten – avled

Mitt i leken på skolgården föll den 7-årige pojken ihop.

Hans liv gick inte att rädda.

Vad som ligger bakom dödsfallet är oklart.

Nu sörjer en hel skola.

Den tragiska olyckan inträffade på lunchrasten förra måndagen på Borgskolan.

Plötsligt ramlade den 7-åriga pojken ihop.

– Han lekte på skolgården när det hände, säger Kenneth Wielinder, biträdande områdeschef på utbildningsförvaltningen.

Personalen slog direkt larm till räddningstjänsten.

Pojken fördes i ambulanshelikopter till Karolinska sjukhuset i Huddinge, men hans liv gick inte att rädda.

Vad som ligger bakom dödsfallet vet man inte ännu.

Polisen misstänker inget brott eller att skolan brustit i rutinerna.

– Skolan har inga uppgifter om att pojken skulle ha haft någon sjukdom, säger Kenneth Wielinder.

323 elever mellan förskoleklass och årskurs 6 går i skolan.

Många barn och vuxna befann sig på skolgården när olyckan inträffade.

Extra personal för stöd och krishantering kopplades tidigt in och ett brev skickades ut till elevernas föräldrar.

Men man stängde inte skolan.

– Vi bedömde att det var viktigt att ha en verksamhet som på något sätt liknar vardagen. På tisdagen samlade vi all personal en timme innan skolan öppnade för att ge stöd och förbereda dem på hur man möter eleverna. Klasslärarna började sedan dagen med att informera och ge eleverna utrymme för frågor och diskussioner. Samma upplägg har vi fortsatt med hela veckan, säger Kenneth Wielinder.

Den här veckan är tanken att skolan ska börja med undervisning som vanligt, men det ska finnas resurser på plats för dem som behöver mer stöd.

Många, särskilt personalen som jobbat nära pojken, har haft det tungt.

Kenneth Wielinder vill tacka alla som ställt upp.

– Det är fantastiskt. Församlingar och ungdomsmottagningen har hört av sig och föräldrar med specialkompetens har ringt och velat hjälpa till. Ett särskilt tack vill jag rikta till rektor Helen Ritzén.