70 000 namn kan stoppa nya Slussen

En ny namninsamling har startats för att stoppa Nya Slussen.

– Vi kräver en folkomröstning, säger Hans Jangeby, som också tog initiativet till Värmdös skolomröstning.

Det här är inte den första namninsamlingen som gjorts för att få politikerna att tänka om. Debaser fick över 20 000 personer att skriva under på att rockklubben borde få stanna längre vid Slussen.

Internetuppropet ”Rädda Slussen” har hittills fått in ungefär 7 300 namn. Inget har lett till nya beslut.

Men det nya initiativet är mer än ett upprop.

– Trots att så många har protesterat så har det inte hjälpt – politikerna har inte lyssnat. Därför tar vi till det sista verktyget och begär en folkomröstning, säger Värmdöbon Hans Jangeby.

Han är talesman för nätverket Äkta demokrati, som tillsammans med Nätverket folkomröstning om Slussen är initiativtagare till namninsamlingen. Nätverken är emot nya Slussen, med en planerad byggstart nästa år.

– Vi vill ha en lösning som bygger på den Slussen som redan finns. Vi vill minska byggtiden och undvika åtta års trafikkaos, säger Hans Jangeby.

Enligt honom är Slussen plan B ett bättre alternativ, som skulle halvera kostnaden, från åtta till fyra miljarder kronor.

Det är Stockholms kommun som beslutar om Slussen. För att kommunfullmäktige ska pröva frågan om folkomröstning måste tio procent av de röstberättigade stockholmarna skriva på – alltså 70 000 personer. I det läget måste två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter säga nej för att folkomröstningen ska stoppas.

Vem som helst ska kunna skriva ut blanketter från nätet och skriva på.

– Vi kommer inte att stå vid Slussen, där har folk för bråttom.

Men även Värmdö- och Nackaborna har chans att skriva på en separat namninsamling på internet. Den ska lämnas in till politiker na för att visa folkets engagemang i frågan.

– Det är Sveriges största folkinitiativ som drar i gång nu, säger Hans Jangeby, som hoppas på folkomröstning i samband med valet den 14 september nästa år.

En stor namninsamling pågår för att stoppa nya Slussen.