70-åring anser sig diskrimerad av KTH

KTH, granskas av DO efter en anmälan från en pensionerad professor som blivit nekad att arbeta mer än 30 procent.

– Mitt syfte är att denna principiellt viktiga fråga får en lösning, säger han.

Den 70-åriga professorn i matematik har sedan 1982 arbetat på Kungliga tekniska högskolan, KTH. Han har även en hög post inom högskolan och en gedigen karriär utomlands bakom sig.

Nyligen anmälde han sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för åldersdiskriminering.

Orsaken är att han har blivit nekad en återanställning på mer än 30 procent. Detta trots att han fått anslag från Vetenskapsrådet som täcker lönen för en högre tjänstgöring.

– Jag vill inte uttala mig i pressen just nu. Jag är inte ute för att svärta ner KTH, utan mitt syfte är att denna viktiga principiella fråga får en lösning. Främst vill jag säkerställa att trakasserierna upphör, säger professorn till Lokaltidningen Mitt i.

DO ser nu över anmälan och tittar på KTH:s riktlinjer för hur de återanställer professorer som gått i pension vid 67 års ålder.

– Vi har startat en utredning för att klargöra vad det handlar om. Vi har begärt ett yttrande och fått det från arbetsgivaren. Nu ska vi se över om det handlar om ett brott mot lagen om åldersdiskriminering eller inte, säger Nanna Holst, jurist och utredare vid DO.

Om KTH fälls kan skolan tvingas betala diskrimineringsersättning till professorn.

Annica Fröberg, personalchef vid KTH hänvisar till riktlinjer om att anställningens omfattning högst får uppgå till 30 procent och gälla högst ett år.

– Vi har svarat på anmälan och nu får vi se hur DO går vidare. De här riktlinjerna gäller om inte särskilda skäl föreligger. Och precis som på andra företag är det verksamhetens behov som styr, säger Annica Fröberg, personalchef vid KTH.

Fakta

Särbehandling av äldre förbjudet

Lagen om åldersdiskriminering infördes 2009.

Den innebär att det är förbjudet att särbehandla personer på grund av ålder inom arbetsliv och utbildningsväsende.

Regeringen har gjort en utredning om att stärka skyddet mot åldersdiskriminering, då det i dag inte finns något heltäckande skydd.

Anmälningar om åldersdiskriminering har blivit allt vanligare hos DO, då allt fler svenskar vill jobba längre.

Källa: DO, Regeringen