70 flyktingar kan få bo vid handelsplatsen

Stockholms kommuner har fått i uppdrag att hitta tillfälliga ankomstboenden för de många asylsökande som kommer till Sverige. Nu förbereder därför Järfälla kommun fastigheten Majorskan, som ligger intill Barkaby handelsplats, i fall att Migrationsverket begär hjälp med ett ankomstboende.

Lokalerna ställs i ordning med bland annat sovplatser, plats för att förbereda mat och plats för bemanning. Fastigheten anpassas också gällande brandsäkerhet och utrymningsvägar.

– Får vi en signal från Migrationsverket har vi signalerat att vi inom 48 timmar kan ta emot 70 stycken flyktingar, säger Johan Bergman, socialdirektör.