70 vitkindade gäss ska skjutas ihjäl

Lidingö kommun får fortsatt tillstånd att bekämpa vitkindade gäss med skjutvapen, framförallt på öns badplatser.

Men metoden med arga svanar mot gässen tror inte viltvårdaren Bertil Sandberg på.

I ansökan ville kommunen skjuta 80 vitkindade gäss – men tillståndet från länsstyrelsen tillåter högst 70.

Det är framförallt vid Badholmen, vid Gåshaga strand, som problemen har ökat och runt 80 gäss brukar beta och lämna avföring.

Tillståndet gäller under april och perioden 1 juli till 30 september. Bäst resultatet ger jakten under april.

– I den andra perioden måste man skjuta gässlingarna i första hand, men så fort vi närmar oss sluter sig de vuxna kring gässlingarna, säger viltvårdaren Bertil Sandberg.

I USA, bland annat i Chicago, finns en metod där man planterar in svanar som jagar bort kanadagäss, men det tror inte Bertil Sandberg är ett alternativ till skyddsjakt.

– Jag tvivlar på att det fungerar, vi har redan svanar runt ön. Här är problemet den vitkindade gåsen och den är mer aggressiv än kanadagåsen. Trots att de är hälften så stora har de jagat bort kanadagässen från ön. Däremot har vi satt upp ett lågt nät i vattnet, bland annat vid Käppalabadet. Det hindrar gässlingarna från att ta sig upp på land och då går inte föräldrarna upp heller, säger han.

Förra året var första gången man jagade gäss på en lekplats, den i Mölnaparken. Det gav bra resultat och där fälldes även flest fåglar, sex gäss och fem gässlingar.

– Där märkte vi ett ganska bra resultat sedan vi varit där ett par gånger, säger Bertil Sandberg.

Efter mitten av augusti föra året upphörde nästan problemen med gäss, med undantag av området kring Kyrkviken där de är fredade.

– Där får gässen vara i fred. Vi matar där på vintern och då känns det fel att skjuta dem på våren, säger han.

Fakta

Gåsjakt

Gäss får skjutas på framförallt badplatser samt vid Breviks idrottsplats, Mölnaparkens lekpark och Parksätra lekpark.

Föräldrafåglar får inte fällas före gässlingar.

I första hand ska årsgamla gäss fällas.

Inte fler än en gås bör skjutas vid varje tillfälle för bäst skrämseleffekt.