ANNONS

700 bostäder på Valhallavägen stoppas

Så här ska det se ut på Valhallavägen - men det lär dröja många innan det sker. Staden lägger tillfälligt ner planarbetet.
Så här ska det se ut på Valhallavägen - men det lär dröja många innan det sker. Staden lägger tillfälligt ner planarbetet.
Det går inte att bygga på västra Valhallavägen - luften är för dålig.

Staden pausar planerna för området i flera år.
ANNONS

700 bostäder, en idrottshall, en grundskola och kontor planeras vid Roslagstull i projektet Västra Valhallavägen. Men luften på paradgatan skulle bli för dålig om området bebyggs. Staden lägger därför ner planarbetet tills dess att luften blir bättre – vilket lär dröja flera år.

– Vi väntar med att detaljplanera till förutsättningarna blir bättre. Det kan komma annan teknik som gör att bilarna blir renare . Men om inget händer, visar utredningarna att vi kan klara normerna för luftkvalitet någon gång mellan 2020 och 2023, säger Nikara Movafaghi, handläggare för ärendet på stadsbyggnadskontoret.

Västra Valhallavägen var på samråd redan 2014 och länsstyrelsen svarade då att halterna av skadliga partiklar och kväveoxid skulle bli för stora om bostäder byggs på platsen.

Staden tog i fjol fram nya luftmiljöprognoser som man hoppades att länsstyrelsen då skulle godkänna. Men länsstyrelsen gav tummen ner igen och hotade med att stoppa eventuella detaljplaner.

Och eftersom ärendet är så osäkert väntar staden alltså med att detaljplanera för det nya området. Bara den initiala planläggningen kan alltså dröja upp till sju år och när bostäderna sedan skulle kunna byggas är mycket osäkert.

– Det finns en stor risk att investera stora summor och involvera många i det här projektet eftersom det finns så stor osäkerhet. Staden vill veta mer innan man börjar planlägga. Men programmet blir ett underlag för kommande planer, säger Nikara Movafaghi.

Fakta

Så skriver staden

”Sammanfattningsvis bedömer stadsbyggnadskontoret att det i dagsläget är svårt att genomföra rimliga åtgärder på kort sikt och därigenom hinna få några större effekter på luftkvaliteten före 2020. Därför föreslår kontoret att vänta med planläggning och genomförande tills förutsättningarna för en bra luft i planområdet blir bättre. Detta kan enligt utredningarna komma att ske tidigast 2023 förutsätt att framtida fordon enligt prognoserna mindre utsläpp av kvävedioxid.

Stadsbyggnadskontoret anser att programmet i sin helhet utgör ett bra underlag för kommande detaljplaner som kan startas upp när luftkvalitet enligt prognoser förbättras. Kontoret har för avsikt att när så sker återkoppla till nämnden med en eller flera start-PM med programmet från 2014 och resultatet av detta som underlag. Detta bedöms dock kunna ske tidigast först om flera år i och med situationen avseende luftkvaliteten för kvävedioxid.”

Källa: Stadsbyggnadskontoret
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.