Min lokala hjälte

700 nya lägenheter i Högsätra

Så här ser byggplanerna ut för Högsätraområdet.
Så här ser byggplanerna ut för Högsätraområdet.
Högsätrabon Gustaf Odhelius är kritisk till att de planerade husen ska byggas så nära de befintliga höghusen.
Högsätrabon Gustaf Odhelius är kritisk till att de planerade husen ska byggas så nära de befintliga höghusen.
Det finns planer på att bygga 700 lägenheter i Högsätra med byggstart 2019. Högsätravägen ska dras om och ligga närmare de gula befintliga höghusen. Högsätrabon Gustaf Odhelius är kritisk.

På måndag den 22 augusti börjar samrådet om hur planerna på Högsätra ska utformas. Tjänstemän på Lidingö stad har sammanställt ett förslag som innebär att 700 bostäder ska byggas i området. Programmet har tre delområden och området Kärnan är den särklass största som innebär att Högsätravägen får en ny parallell dragning söderut för att mynna ut mot Larsbergsvägen. På bägge sidor av den nya dragningen, som blir kvarterets huvudgata och kallas för Hälsostråket, ska nya bostäder byggas. Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, ska rivas. Det största problemet för de boende är att bostadskropparna ska byggas nära några av de existerande gula husen. Gustaf Odhelius, som bor i området, är kritisk.

– Givetvis måste det byggas bostäder men det behöver ju inte innebära så närgånget intrång på befintlig bebyggelse som föreslås. Genom att flytta Högsätravägen så kommer de nya bostadshusen väldigt nära de befintliga gula husen. Utsikten kommer ju förstöras, säger han.

Enligt planprogrammet ska de nya bostäderna ha en varierad storlek men högst fem våningar.

– Man är tvungen att bygga garage i källaren vilket ökar byggkostnaderna rejält. Jag tror att de kommer att bygga högre hus för att finansiera bygget. Skisserna visar något som närmast ser ut som en sörgårdsidyll. Husen mot garageväggen kommer troligtvis inte att bli låga. Då blir förslaget en katastrof.

Rune Sirvell (M) ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden:

– Vi har haft en omfattande kommunikation med de boende. Jag har inte upplevt att husen kommer för nära. Men det är klart att en och annan har andra åsikter.

Kommer ni kunna hålla planen med hus som högst är fem våningar?

– Det är jag helt övertygad om. Vi har noggrant genomräknat detta. Ambitionen är att det ska byggas småskaligt, säger han.

De 700 lägenheterna skulle innebära ungefär 1500 nya invånare. Planerad byggstart är 2019.

Läs mer i fredagens Lidingö tidning.