705

ungdomar har sökt och fått sommarjobb i Sundbyberg, en rejäl ökning från fjolårets 405. Nu börjar ansökningarna matchas mot arbetsplatser i kommunal och privat regi.