ANNONS

Åksjuk får rätt till färdtjänst

En kvinna från Sollentuna blir så åksjuk när hon åker pendeltåg att hon nu får rätt till färdtjänst.

Och hon är inte ensam om sina besvär.
ANNONS

I sin ansökan om rätt till färdtjänst uppgav kvinnan att hon på grund av grav yrsel bara med svårigheter kunde ta sig till pendeltåget. Resorna i sig genomförs med stora besvär. Till exempel måste hon stanna minst en gång för att få frisk luft och kräkas vid resor till och från Sollentuna.

Även vid kortare resor är hon tvungen att ta medicin för sina symtom, medicinen hjälper dock bara lite grann. Åksjukan uppstår även när hon åker bil, men problemen underlättas avsevärt om hon sitter i framsättet. Därför begär hon tillstånd att få sitta bredvid färdtjänstchauffören.

Färdtjänsten som lyder under Stockholms läns landsting nekade först kvinnans begäran om rätt till färdtjänst för funktionshinder. Som skäl angavs att kvinnan inte uppvisat tillräckligt tydliga bevis för att problemen var så besvärliga att allmänna transportmedel inte dög – hon kunde ju trots allt använda kollektivtrafiken. Förvaltningsrätten i Stockholm gör dock en annan bedömning. Rätten anser att kvinnan lämnat tillräckligt tydliga läkarintyg där hennes diagnos med svår rörelsesjukdom slås fast. Detta stöder också hennes egna uppgifter om åksjukeproblem med yrsel och illamående.

Rätten går till och med ett steg längre än att bara ge kvinnan rätt till färdtjänst. Hon får också den särskilda rätt att sitta i framsätet som hon själv begärt.

Kvinnan från Sollentuna är inte ensam om att må illa när hon åker tåg. Enligt forskning vid KTH blir en av tio åksjuka och en procent får mer allvarliga besvär vid färder med snabbtåg.

Fakta

71 000 med färdtjänst

Varje år görs ca 2,9 miljoner färdtjänstresor till en kostnad av ca 600 miljoner kronor.

Cirka 71 000 personer har tillstånd till färdtjänst i Stockholms län.

En resa med färdtjänsttaxi kostar i genomsnitt 238 kr.

Källa: Stockholms läns lansting