71-åring nekades hjälp med tvätt

Rinkeby En 71-årig kvinna i Rinkeby fick bara en del av den hemtjänst hon begärde av Rinkeby-Kista stadsdelsförvalt­ning. Hon begärde tvätt och renbäddning fyra gånger per månad men beviljades bara två.

Kvinnan överlagade beslutet och nu har förvaltningsrätten bestämt att handläggningen ska göras om.

Stadsdelsnämnden har, enligt domstolen, inte redovisat något giltigt skäl till att kvinnan skulle få den tvätt och städning hon begärt.