ANNONS

Tyck till om bostadsbygget vid Bredden

Allt byggande vid Bredden ska vara klart 2030.
Allt byggande vid Bredden ska vara klart 2030.
Kontoret för samhällsbyggnad vill ha in Väsbybornas synpunkter på hur Bredden ska komma att se ut. I dag är Bredden fylld med kontor och butiker, men inom tio år ska 2000-2500 bostäder, skolor, förskolor, parker och äldreboenden byggas i handelsområdet.
ANNONS

Bredden-området såldes nyligen till tjänstepensionsföretaget Alecta, men det är fortfarande den tidigare ägaren Profi Fastigheter som förvaltar det.

Strategisk arkitekturs detaljplan vid Bredden i Upplands Väsby; Bostad och bygge Bredden

Illustrationsplan för planförslaget. Röda byggnader är föreslagna, grå byggnader är befintliga. Bild: Strategisk arkitektur

Profi Fastigheter köpte Bredden för sex år sedan och har sedan dess arbetat med att utveckla området och bygga bostäder.

Väsbyborna kan tycka till

Byggandet ska påbörjas 2020 och förslaget finns att ta del av på kommunens hemsida.

Planhandlingarna finns även på biblioteket i Messingen fram till 30 oktober, då tiden för att tycka till löper ut.

Årets affär– Bredden tas över av tjänstepensionföretaget Alecta

Strategisk arkitekturs detaljplan vid Bredden i Upplands Väsby; Bostad och bygge Bredden

Visionsbild av kvartersgatan i Breddens bostadsområde. Foto: Strategisk arkitektur

ANNONS