7,32

kilo elskrot per person lämnade Botkyrkaborna till återvinning förra året. Enligt statistiken från bolaget El-kretsen lämnade Salemborna i snitt 11,39 kilo.