74

klagomål angående ­nedskräpning på Kistas gator har kommit in till staden i år. Detta enligt siffror från trafikkontoret.