75 000 till friad mordmisstänkt

En man som åtalades för inblandning i mordet på Seedy Jammeh i Alby och sedan friades i rätten får nu 75 000 kronor i skadestånd av staten. Mannen, som då var 18 år, satt frihetsberövad och häktad i sammanlagt nästan två månader på grund av misstanke om medhjälp respektive anstiftan till mord.

Ersättningssumman är ovanligt hög beroende på hans unga ålder, att det var fråga om en mycket allvarlig brottsmisstanke och att han under båda perioderna hade stränga restriktioner samt att både han och hans familj avlyssnades.

Från och med den första januari i år har Justitiekanslern också genom en praxisändring infört högre ersättningssummor.