75 000 utvecklar arbete med barn

Rinkeby-Kista Socialnämnden beviljar Rinkeby-Kista socialtjänst 75 000 kronor för utveckling av arbetet med barn. Pengarna ska användas för att pröva bedömnings- och uppföljningsinstrumentet för barn, ESTER, i stadsdelen.

Projektet är en del i en satsning på tre miljoner kronor från Socialnämnden för lokalt utvecklingsarbete.