75 år sedan Jagarolyckan

HMS Klas Uggla brinner och är på väg att sjunka.
HMS Klas Uggla brinner och är på väg att sjunka.
1941, den 17 september, omkom 33 man vid "jagarbryggan" i Märsgarn, Hårsfjärden. Då tre örlogsfartyg sjönk inom en timme.

Tre ”jagare” lade till vid Märsgarn, Hårsfjärden, den 16 september 1941, det var örlogsfartygen Klas Uggla, Klas Horn och Göteborg. På morgonen den 17 september, närmare bestämt klockan 9.58, inträffar en kraftig explosion ombord på Göteborg direkt efteråt händer samma sak på Klas Horn.

Efter explosionerna bröt det ut kraftig brand vilket i sin tur ledde till att brinnande olja flöt ut i Märsgarnsviken. Den brinnande oljan hindrade försök att bogsera bort den då oskadda Klas Uggla.

Klockan 10.10 sjönk Klas Horn, fem minuter senare sjönk Göteborg, klockan 10.25 började Klas Uggla brinna och 11.15 sjönk även den.

Vad som orsakade explosionerna har fortfarande inte fastställts. Teorier finns om tappat föremål från flygplan som cirkulerat i närheten, ofrivillig avfyrning av torped eller uppsåtlig skadegörelse.

Fältkrigsrätten uttalade sig 1943: ”Övervägande sannolikhet talar för att den orsakats genom uppsåtlig skadegörelse, vars förövare dock inte anträffats. Fältkrigsrätten avskriver målet från vidare handläggning.”

På lördag håller Kamratföreningen Flottansmän en minnesceremoni vid Jagarolyckans minnessten i Märsgarn. Det är 75 år sedan olyckan inträffade och kamratföreningen högtidlighåller minnet av de som miste livet genom bland annat kransnedläggning.