75

procent av cheferna i Danderyds kommun är kvinnor och 25 procent är män. Totalt finns ett 60-tal chefer som har cirka 1 700 medarbetare av vilka cirka 1 300 är kvinnor.