ANNONS

77 000 pendlare hänvisas till buss

Tunnelbanan i västerort ska renoveras.

2014 planeras det för ett stopp i trafiken mellan Alvik och Hässelby strand.

Under tiden ska drygt 77 000 resenärer åka ersättningsbuss.
ANNONS

Först ut var Farstagrenen 2008, och 2011 var det Hagsätragrenen som totalrenoverades.

Nu kan Lokaltidningen Mitt i berätta att turen har kommit till västerort. SL planerar en rejäl upprustning av sträckan Alvik–Hässelby strand.

– Vi kommer att genomföra en full renovering, som på linjerna i södra Stockholm, säger Gunilla Glantz, avdelningschef på Strategisk utveckling på SL.

Precis som på Hagsätragrenen ska miljöerna längs linjen fräschas upp och tillgänglighetsanpassas.

– Vi konkurerar med bilen som färdmedel, och det är viktigt att våra miljöer är fräscha och attraktiva, säger Gunilla Glantz.

Det handlar också om en teknisk upprustning, bland annat ska broar och räls bytas ut eller renoveras.

– Ett av målen är att förbättra tidhållning och trafiksäkerhet. Genom att vi får en helt upprustad bana med hög driftsäkerhet så får vi också en punktligare trafik, säger Gunilla Glantz.

Planeringsarbetet är ännu i ett tidigt skede. Den 21 februari ska ärendet tas upp i trafiknämnden i Stockholms läns landsting. Då är det meningen att man ska ta ett inriktningsbeslut och bestämma vad som ska göras och var. Någon gång under hösten 2012 ska tidsplanen fastställas. Först då kommer det att stå klart när arbetet ska börja.

– Vi har tittat på 2014, men det är inte fastställt än, säger Gunilla Glantz.

ANNONS

Precis som tidigare planerar man ett längre, sammanhängande stopp i trafiken för att kunna göra färdigt allt arbete på en gång.

– Erfarenheten har visat att det blir mer effektivt och innebär mindre störningar än om man gör tillfälliga avstängningar under flera år, säger Gunilla Glantz.

Hur länge trafikstoppet kommer att pågå är inte klart, men när Hagsätragrenen renoverades var den avstängd för trafik i sex månader.

– Vi håller på att titta på hur man ska lösa det. Det kommer att bli ersättningsbussar, säger Gunilla Glantz.

När det gäller ersättningstrafiken samarbetar SL med trafikkontoret i Stockholms stad. Vilka sträckningar den kommer att få är för tidigt att säga, berättar Mats Fager på trafikkontoret.

– I söderort lade man busstrafiken i anslutning till t-banan och körde en del på lokalgator, det tror jag inte att man kan göra i västerort, säger Mats Fager.

En variant är enligt Mats Fager att dela upp arbetet och stänga av trafiken i två etapper: en mellan Alvik och Brommaplan, och en mellan Brommaplan och Hässelby strand.

– Sträckan in mot Alvik blir den besvärliga biten, säger Mats Fager.

Med tanke på att trafiken i västerort är ansträngd redan i dag blir det en utmaning att få busstrafiken att flyta.

– En tänkbar variant är att man reserverar ett körfält på Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen för bussarna. Det gjorde vi på Nynäsvägen när Söderledstunneln renoverades i somras, säger Mats Fager.

77 000 resenärer kommer att hänvisas till ersättningbussar under renoveringstiden.

Ett av målen är att förbättra tidhållning och trafiksäkerhet.Gunilla Glantz, SL

Fakta

Tidigare renoveringar

Den senaste grenen på tunnelbanans gröna linje som renoverats är sträckan Gullmarsplan-Hagsätra.

Under arbetet som pågick mellan mars och september 2011 var tunnelbanan avstängd för trafik.

I snitt var det 30 000 resenärer om dagen som åkte ersättningsbuss på sträckan.

Den tunga busstrafiken orsakade då stora skador på gatorna i området kring Globen.

Även gröna linjens Farstagren har renoverats. Det skedde 2008.

Källa: SL, Trafikkontoret