78 nya miljoner ska lyfta skolorna

Alliansen satsar 78 miljoner kronor på skolan nästa år.

– Det ger våra kommunala skolor en chans att få näsan över ytan, säger Mats Gerdau (M).

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet presenterade i förra veckan budgeten för Nacka 2013. Den enskilt största satsningen som görs är att utbildningsnämnden får ett tillskott på 78 miljoner kronor.

– De kommunala skolorna har brottats med resursproblem, men med satsningarna vi gör bör man kunna komma tillbaka till normal verksamhet, säger Mats Gerdau (M), som tar över som kommunstyrelsens ordförande från årsskiftet och som lett höstens budgetarbete.

De bristande resurserna har medfört att de kommunala skolorna har haft inköpsstopp under hösten. Förutom budgettillskottet kommer också de kommunala skolorna att gynnas av sänkt arbetsgivaravgift, något som enligt beräkningarna ska ge ytterligare 17 miljoner kronor.

– Vi vill att skolan ska slippa göra stora försämringar. Många är vana vid att Nackas skolor har hög kvalitet och det är så vi vill fortsätta ha det, säger Hans Peters (C).

Andra satsningar som Alliansen lyfter fram är att 20 miljoner ska gå till klimat- och miljöområdet. Det handlar bland annat om att förbättra och bevara naturreservaten i kommunen och göra dem mer tillgängliga.

I miljösatsningen avsätts fyra miljoner kronor till att förbättra situationen för cykeltrafikanterna i kommunen.

– Det finns mycket man skulle kunna göra nu, säger Jan-Eric Jansson, KD), som hoppas att pengarna ska ge snabba resultat för cykel­staden Nacka.

Nackas ekonomi har varit under hård press de senaste åren och vid årsskiftet 2012 höjdes skatten med 35 öre. Någon ytterligare skattehöjning kommer dock inte att göras, ekonomin har under året blivit starkare. I år väntas resultatet bli 68 miljoner kronor, 46 miljoner bättre än prognosen.

För 2013 och 2014 är prognosen för resultatet 71 miljoner kronor respektive 95 miljoner kronor.

Fakta

Fler budgetnyheter

Hemtjänstchecken höjs med två procent, så även checken för särskilt boende.

Tre miljoner kronor avsätts 2013 för att starta arbetet med tidiga insatser för ungdomar i riskzonen.

Pengar avsätts även till investeringar i kampsportslokal, konstgräsplaner, upprustning av Skuru IP och omklädningsrum vid Boovallen.

Källa: Alliansens budgetförslag 2013