782

bostäder byggdes i ­Salems kommun under perioden 20002014. Sedan mitten av 2000-talet har det framförallt byggts i Söderby Park.