8 200 bostäder till Hässelby-Vällingby

8 200 nya bostäder. Så mycket vill politikerna bygga i Hässelby-Vällingby.

Förra veckan presenterade stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) utredningen ”Bostadspotential i Stockholm”. I rapporten beskrivs var de cirka 140 000 lägenheter som politikerna vill bygga innan 2030 ska ligga.

Hässelby-Vällingbys del av kakan är 8 200 stycken.

– Siffrorna är mycket realistiska. Det handlar inte om någon jättekraftig exploatering, säger Regina Kevius som menar att politikerna ibland måste ”peka med hela handen” för att få till nya bostäder.

Ytan som beräknas tas i anspråk för de nya bostäderna i Hässelby-Vällingby är 54 hektar. Det motsvarar ungefär 77 fotbollsplaner och skulle, enligt undersökningen, betyda att 0,1 procent av stadsdelens grön­områden försvinner.

– Nu måste vi starta fler dialoger med medborgarna om var i stadsdelarna vi ska bygga, hur husen ska se ut och vad som saknas i stadsdelarna idag, säger Regina Kevius.

Men det finns också de som varnar för ett snabbt byggande. Thorbjörn Andersson, professor i landskapsarkitektur vid Stockholms lantbruksuniversitet, menar att stockholmarna riskerar en överutnyttjad kollektivtrafik och mer otillgänglig stad.

– Det är viktigt att vi inte sänker ribban för mycket. I dag bygger vi hus i lägen där vi aldrig skulle ha byggt tidigare, säger han.

Ungefär 40 000 av de totalt 140 000 bostäderna är redan i planeringsstadiet, men inga är ännu byggda.

Siffrorna är mycket realistiska.